Toulání mezi slovy

TÝDEN.CZ

24. 9. 2018
Rubrika: Co se jinam nevešlo

Srdce Julese Gabriela Verna

Autor: Věra Tydlitátová

24.03.2011 06:04

24.března 1905 v Amiens zemřel Jules Gabriel Verne.

jules_verne

Jen málokterý spisovatel se nestane mrtvým klasikem a obětí nudné povinné četby, ale ještě sto let po smrti baví milióny nadšených dětských i dospělých čtenářů. Kdo by neznal úžasná vyprávění otce sci-fi mnohdy doprovázená dobovými kongeniálními ocelorytinami vynikajícího Alphonse-Marie-Adolphe de Neuvilla, žáka slavného Eugena Delacroixe. A kdo by neznal filmová zpracování Verneových děl od ještě němého animovaného zpracování Cesty na Měsíc z roku 1902 od Georgese Meliese, až po výtvarně kouzelné verneovky Karla Zemana, které již patří do zlatého fondu české kinematografie.

melies
Georges Melies: Cesta na Měsíc 1902
-
zeman
Karel Zeman: Vynález zkázy 1958

Jules Verne, francouzský spisovatel a dramatik, jeden z nejpřekládanějších francouzsky píšících autorů vůbec, se narodil v rodině advokáta v Nantes 8. února roku 1828. V Nantes také studoval práva, později dostudoval v Paříži a pracoval na burze. Již od mládí se chtěl věnovat literatuře, která v jeho době prožívala ve Francii svůj rozkvět. Sám Alexander Dumas starší mu pomohl získat místo tajemníka pařížského Théatre lyrique. Jeho první pokusy s dramatickou tvorbou nebyly úspěšné, zato se velmi rychle proslavil svými dobrodružnými romány, například cestopisem Pět neděl v balónu, které vycházely v edici Podivuhodné cesty u nakladatele Hetzela.

nautilus_viewbay
Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville: Dvacet tisíc mil pod mořem: Kapitán Nemo tváří tvář obřímu kalmárovi 1877

Své strhující romány Jules Verne založil na novodobých vědeckých objevech a na vlastní technické představivosti a předvídavosti. Mnohé z jeho vizí se v té či oné podobě uskutečnily po mnoha desetiletích. Verenovy romány jsou optimistické, plné důvěry v lidský charakter a v pokrok. Jsou oslavou statečnosti, vynalézavosti, obětavosti, vytrvalosti, přátelství a věrnosti, ale i vlastenectví a pacifismu. Nechybí v nich ani jemný humor a nadsázka. Verne se zajímal nejen o techniku, ale také o geografické objevy, o zoologii, o dějiny a svá díla zasazoval do exotických prostředí s dobře nastudovanými reáliemi. Také díky tomu se stal oblíbeným autorem nejen dospělých, ale i dětí, pro něž otevíral dveře k velikému a neznámému světu. Nedávno se mi jeden mladý muž svěřil, že své informace o životě v moři čerpal z románu Dvacet tisíc mil pod mořem. Bylo to zajímavější než hodiny přírodopisu ve škole.

verne_heart_web_20110310_1165652366
Jiří Navrátil: Srdce Julese Verna 2011

—————–
DÍLO
Podivuhodné cesty

Za Vernova života obsahoval cyklus Podivuhodné cesty padesát čtyři titulů (mimo cyklus stála kniha povídek Doktor Ox a román Trosečník z Cynthie, napsaný společně s André Lauriem). Autorův syn Michel rozšířil cyklus ještě o dalších osm knih (počínaje Majákem na konci světa).

1. Cinq semaines en ballon (1863), 1 sv. – Pět neděl v balóně,
2. Voyages et aventures du capitaine Hatteras (1864-1866), 2 sv. – Dobrodružství kapitána Hatterase,
3. Le voyage au centre de la terre (1864), 1 sv. – Cesta do středu Země,
4. De la Terre à la Lune (1865), 1 sv. – Ze Země na Měsíc,
5. Les enfants du capitaine Grant (1867-1868), 3 sv. – Děti kapitána Granta,
6. Vingt mille lieues sous les mers (1869-1870), 2 sv. – Dvacet tisíc mil pod mořem,
7. Autour de la Lune (1870), 1 sv. – Okolo Měsíce,
8. Une ville flottante (1871), 1 sv. – Plující město. V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova historická novela Les Forceurs de blocus (Prorazili blokádu) z období americké občanské války, napsaná již roku 1865.
9. Aventures de trois Russes et de trois Anglais (1872), 1 sv. – Dobrodružství tří Rusů a tří Angličanů,
10. Le pays des fourrures (1873), 2 sv. – Země kožešin,
11. Le tour du monde en quatre–vingts jours (1873), 1 sv. – Cesta kolem světa za osmdesát dní,
12. L’île mystérieuse (1875), 3 sv. – Tajuplný ostrov,
13. Le Chancellor (1875), 1 sv. – Chancellor. V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova historická novela Martin Paz z roku 1851.
14. Michel Strogoff (1876), 2 sv. – Michail Strogov (Carův kurýr). V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova historická novela Un drame au Mexique (Drama v Mexiku) z roku 1851.
15. Hector Servadac (1877), 2 sv. – Hector Servadac (Na kometě), česky též jako Světem slunečním.
16. Les Indies noires (1877), 1 sv. – Černé indie,
17. Un capitaine de quinze ans (1878), 2 sv. – Patnáctiletý kapitán,
18. Les cinq cents millions de la Bégum (1879), 1 sv. – Pět set miliónů Begumy (Ocelové město). V jednom svazku s tímto románem vyšel současně kratší Vernův historický příběh Les Révoltés de la Bounty (Vzbouřenci na lodi Bounty).
19. Les tribulations d’un Chinois en Chine (1879), 1 sv. – Číňanovy trampoty v Číně, česky též jako O život,
20. La maison à vapeur (1880), 2 sv. – Dům na páru (Zemí šelem), česky též jako Nana Sahib nebo jako Ocelový olbřím,
21. La Jangada (1881), 2 sv. – Jangada (Tajemství pralesa), česky též jako Osm set mil po Amazonce,
22. L’école des robinsons (1882), 1 sv. – Škola robinsonů, česky též jako Dva Robinsoni,
23. Le rayon vert (1882), 1 sv. – Zelený paprsek. V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova krátká satirická povídka Dix Heures en chasse (Deset hodin na lovu) z roku 1881.
24. Kéraban le têtu (1883), 2 sv. – Paličatý Kéraban (Tvrdohlavý Turek),
25. L’étoile du sud (1884), 1 sv. – Hvězda jihu,
26. L’archipel en feu (1884), 1 sv. – Archipel v plamenech,
27. Mathias Sandorff (1885), 3 sv. – Matyáš Sandorf (Nový hrabě Monte Christo),
28. Robur le Conquérant (1886), 1 sv. – Robur Dobyvatel, česky též jako Vzducholodí kolem světa,
29. Un billet de loterie (Le número 9672) (1886), 1 sv. – Los číslo 9672. V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova fantastická novela Frritt-Flacc (Fffff…plesk!) z roku 1884.
30. Nord contre Sud (1887), 2 sv. – Sever proti Jihu,
31. Le chemin de France (1887), 1 sv. – Cesta do Francie. V jednom svazku s tímto románem vyšla současně Vernova satirická novela na britský kolonialismus Gil Braltar.
32. Deux ans de vacances (1888), 2 sv. – Dva roky prázdnin,
33. Famille sans nom (1889), 2 sv. – Bezejmenná rodina,
34. Sans dessus dessous (1889), 1 sv. – Zmatek nad zmatek,
35. César Cascabel (1890), 2 sv. – César Cascabel (Oceánem na kře ledové),
36. Mistress Branican (1891), 2 sv. – Paní Branicanová (V pustinách australských), česky též jako Zajatec pustin,
37. Le château des Carpathes (1892), 1 sv. – Tajemný hrad v Karpatech,
38. Claudius Bombarnac (1892), 1 sv. – Claudius Bombarnak,
39. Petit Bonhomme (1893), 2 sv. – Malý Dobráček,
40. Mirifiques aventures de maître Antifer (1894), 2 sv. – Neobyčejná dobrodružství mistra Antifera, česky též jako Dobrodružná závěť,
41. L’île hélice (1895), 2 sv. – Plovoucí ostrov,
42. Face au drapeau (1896), 1 sv. – Tváří k praporu (Vynález zkázy), česky též jako Tváří v tvář praporu vlasti,
43. Clovis Dardentor (1896), 1 sv. – Clovis Dardentor (Milionář na cestách),
44. Le sphinx des glaces (1897), 2 sv. – Ledová sfinga,
45. Le superbe Orénoque (1898), 2 sv. – Nádherné Orinoko (Na vlnách Orinoka),
46. Le testament d’un excentrique (1899), 2 sv. – Závěť výstředníka, česky též jako Hra o dědictví,
47. Seconde patrie (1900), 2 sv. – Druhá vlast,
48. Le village aérien (1901), 1 sv. – Ves ve vzduchu, česky též jako Podivuhodné setkání v džungli,
49. Les histoires de Jean–Marie Cabidoulin (1901), 1 sv. – Příběhy Jeana-Marie Cabidoulina (Záhadné dobrodružství velrybářské lodi),
50. Les frères Kip (1902), 2 sv. – Bratři Kipové,
51. Bourses de voyage (1903), 2 sv. – Cestovní stipendia,
52. Un drame en Livonie (1904), 1 sv. – Drama v Livonsku,
53. Maître du monde (1904), 1 sv. – Pán světa,
54. L’invasion de la mer (1905), 1 sv. – Vpád moře (Zatopená Sahara),
55. Le Phare du bout du monde (1905), 1 sv. – Maják na konci světa,
56. Le volcan d’or (1906), 1 sv. – Zlatá sopka,
57. L’agence Thompson and Co.(1907), 2 sv. – Trampoty páně Thompsonovy,
58. La chasse au météore (1908), 1 sv. – Honba za meteorem,
59. Le pilote du Danube (1908), 1 sv. – Lodivod dunajský,
60. Les naufragés du Jonathan (1909), 2 sv. – Trosečníci z lodi Jonathan,
61. Le secret de Wilhelm Storitz (1910), 1 sv. – Tajemství Viléma Storitze,
62. L’étonnante aventure de la mission Barsac (1919), 1 sv. – Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy.

Další díla

* Un Prêtre en 1839 - Kněz v roce 1839, první Vernova próza, nedokončený román napsaný v letech 1846-1847. Dílo bylo prvně vydáno až v roce 1992.
* Voyage à reculons en Angleterre et en Écosse - Cesta pozpátku do Anglie a Skotska, román, který Verne napsal v zimním období let 1859-1860, a jehož námět vytěžil ze své cesty do zmíněných dvou zemí. Prvně byl vydán až roku 1989.
* Paris au XXe siècle - Paříž ve dvacátém století, román z roku 1863, který Hetzel odmítl vydat pro jeho přílišný pesimismus. Verne pak rukopis založil mezi své ostatní rukopisy. Teprve roku 1989 byl objeven Vernovým pravnukem a roku 1994 vydán.
* Géographie illustrée de la France et de ses colonies (1866) - Ilustrovaný zeměpis Francie, dílo započaté profesorem Théophilem Lavalléem (1804-1866) a po jeho smrti na žádost Hetzela Vernem dokončené.
* L’Oncle Robinson - Strýček Robinson, román z roku 1871, který nakladatel Hetzel odmítl vydat a jehož většinu textu Verne využil pro napsání prvního dílu Tajuplného ostrova. Kniha vyšla samostatně až roku 1991.
* Découverte de la Terre (Histoire générale des grands voyages et des grands voyageurs) (1870-1880) - Historie velkých objevů (Objevování Země), několikadílný geografický a historický spis.
* Le docteur Ox (1874) – Doktor Ox, sbírka autorových novel a povídek, kromě titulní novely z roku 1872 obsahuje kniha ještě Un Drame dans les Airs (Drama ve vzduchu) z roku 1851, Maître Zacharius (Mistr Zachariáš) z roku 1854, Un Hivernage dans les Glaces (Zajatci polárního moře) z roku 1855 a cestopisnou črtu Vernova bratra Paula La quarantieme ascension française du Mont-Blanc (Čtyřicátý francouzský výstup na Mont Blanc).
* Les Voyages au théâtre (1881) - Cesty na divadle, společné vydání tří divadelních her (Cesta kolem světa za osmdesát dní, Děti kapitána Granta, Michail Strogov), které Verne napsal společně s francouzským dramatikem Adolphem D’Ennerym,
* L’épave de Cynthia (1885) – Trosečník z Cynthie, román napsaný společně s André Lauriem,
* Hier et demain (1910) - Včera a zítra, sbírka posmrtně vydaných novel a povídek uspořádaná Vernovýn synem Michelem. Vernovo autorství je však dosti problematické. Některé povídky napsal ve skutečnosti jeho syn a i do těch, které původně napsal on, provedl Michel své vlastní úpravy. Kniha obsahuje tyto povídky a novely: La famille Raton (Rodina Krysáků) z roku 1891, Monsieur Ré-Dieze et Mademoiselle Mi-Bémol (Pan Dis a slečna Es) z roku 1893, La Destinée de Jean Morénas (Osud Jeana Morénase) a Le Humbug (Humbuk) z Vernovy pozůstalosti a dvě díla Michela Verna: Au XXIXe siecle (Ve XXIX. století) z roku 1889 a L’Éternel Adam (Věčný Adam).

—————————————-
Věra Tydlitátová

prostě blog
vt.jpg
Oblíbenost autora: 6.63

O autorovi

jsem

Kalendář

<<   září 2018

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930